Workshop for4 2014

Občianske združenie ARS for ART si vás dovoľuje pozvať na vernisáž diel, ktoré vznikli na medzinárodnom maliarskom workshope

FOR4,

Vernisáž sa uskutoční 12. 7. 2014 o 18:00 v Caffe Galerka v Hoteli Toliar na Štrbskom Plese

 

Vystavujúci autori:

Jana Čepa
František Demeter
Jana Farmanová
Aleksandra Jadczuk
Igor Korpaczewski
Tomasz Matuszak
Zbyněk Sedlecký
Adam Štech

Gescia projektu: Ivana Moncoľová

Výstavu je možné vidieť v priebehu leta 2014.
Workshop podporili: Ministerstvo kultúry SR, Nadačný fond Telekom, Nadácia, Pontis, Hotel Toliar, Saltek3.

 

FOR4 alebo ako môže vznikať umelecké dielo

FOR4 je tretí ročník malairskeho workshopu umelcov z krajín V4, ktorý sa koná v Hoteli Toliar na Štrbskom plese. Kurátorka Ivana Moncoľová, ktorá je zodpovedná za výber autorov participujúcich na workshope, nám vysvetľuje ako môže vznikať umelecké dielo – maľba v útrobách hotela. „Výber umelcov som koncipovala tak, že som sa rozhodla pozvať výrazné a známe maliarske osobnosti na workshop FOR4. S vyjednávaním ich účasti som začala už na začiatku roka 2014. S mnohými z nich sa poznám na základe predošlých pracovných kontaktov. Chcela som osobnosti, ktoré sú na výtvarnej scéne dôležité, zároveň však ľudí, ktorý ocenia možnosť koncentrácie sa na tvorbu“, povedala I. Moncoľová. Nakoniec sa na maliarskom workshope stretlo osem výtvarníkov zo Slovenska, z Českej republiky, z Poľska. Vytvoriť maľbu alebo akékoľvek umelecké dielo pre niektorých autorov vyžaduje prípravu pre iných znamená pristúpiť k plátnu a začať tvoriť v čase a zisťovať, aké hranice sa im podarí prekročiť. Väčšina maliarov pracovala v improvizovanom ateliéri hotela s oknami na skoro všetky svetové strany. To je samozrejme pre maliarov veľmi doležité. Svetlo totižto určuje výslednú farebnosť ich obrazov. Témy si mnohí z nich priniesli svoje, ale ako povedal maliar Zbyněk Sedlecký z Českej republiky, „to čo som mal pripravené, zrazu nemalo v tomto prostredí veľký zmysel“. Venoval sa maľbe architektúr napríklad hotelu Panoráma, či bežným turistickým situáciám, ktoré ho v daný deň oslovili. František Demeter si priniesol tému spomienok na prechody niektorých slovenských hôr, tie však premaľoval do úpnej abstrakcie, snažil sa totižto využiť moment rozplynutia a vytrácania spomienky. Jeho improvizovaný ateliér v hoteli pripomínal laboratórium, častokrát František Demeter experimetoval s povrchom plátna alebo dosiek s tzv. maliarskou matériou. Jana Farmanovová maľovala v ateliéri, taktiež si vyskúšala maľbu v plenéri, konkrétne na Rakytníckych plieskach. „Prostredie ma veľmi očarilo, maľovať pre mňa len tak z chuti a nesledovať svoj maliarsky program, bolo pre mňa veľmi oslobodzujúce“, povedala Jana Farmanová. Organizátorka projektu a tiež maliarka Jana Čepa si vyskúšala pre seba pokračovanie témy, ktorej sa dlhšiu dobu venuje a tým je zobrazenie vody, jej súcna, plynutia, odrazu. Počas workshopu pre maliarov zorganizovala aj jednodňový kurz maľovania pre deti. Poľský účastník Tomasz Matuszak sa pôvodne venoval objektu a soche. Preto jeho výsledné dielo vyústilo do svojbytného objektu, pre ktorý použil maliarske plátno natiahnuté na blindrám. Jeho kolegyňa Aleksandra Jadczuk sa venje abstrakcii, ktorú vystavia spojením niekoľkých maliarskych plátien. Mnohí zúčasnení autori sa inšpirovali samotným geniom loci Štrbského Plesa, niektorí len voľne prírodou, funkcionalistickou architektúrou, ktorá zaujala zvlášť českých účastníkov. Výsledký maliarskeho workshopu budú sprístupnené v sobotu 12. júla o 18:00 hod. počas neformálnej vernisáže v Caffe Galerka v priestoroch Hotela Toliar na Štrbskom Plese. Výstava bude verejnosti prístupná počas celého leta.

Tretí ročník tvorivého workshopu pre umelcov Višegrádskej štvorky Ars For Art, ktorý sa koná 2. júla – 12. júla 2014 na Štrbskom Plese v Hoteli Toliar, predstaví svoje tvorivé výsledky na spoločnej výstave autorov.


Jana Čepa, 1981

Autorka pochádza z Vysokých Tatier a vstupu prírodných tém, jej zobrazenia sa do určitého času vo svojom diele bránila. Dlho v jej témach dominoval urbánny ráz industriálnych komínov a striech. V poslednej dobe sa venuje zobrazovaniu prírody lesa, jeho svetelných premien na pokraji viditeľného, krajiny, abstrakcie. Na workshope sa naopak autorka venovala zobrazeniu vodnej hladiny, premeny súcna na maliarsku matériu povrchu. Premeny zobrazeného – prvotne zachyteného fotoaparátom a následne transformovaného na abstraktný obraz a vice versa. Autorka je organizátorkou výtvarného workshopu Ars For Art. Je v slobodnom povolaní, žije a pracuje na Štrbskom Plese a v Bratislave, Slovenská republika.

www.janacepa.sk

František Demeter, 1975

František Demeter je slovenským maliarom pracujúcim v médiu maľby, posúvajúcim a skúšajúcim jeho technologické hranice. Výsledkom je abstrakcia, či figurálna maľba na hranici videnia a rozostrenia. Na workshope nadviazal na spomienky z výletov prechodu niekoľkých slovenských hôr. Podľa fotografickej predlohy pracoval s rozvrstvením vizuálnej spomienky, ktorá sa prejavila v čistej abstraktnej výslednej forme na niekoľkých malých formátoch reprezentujúcich svojbytný závesný obraz- objekt. Pracoval najmä v improvizovanom ateliéri pripravenom pre účastníkov workshopu. Paradoxne zo svojho ateliéru v Bratislave si doniesol fotografiu severnej steny švajčiarskeho vrcholu Eiger, ktorý opriadol mýtus o nachádzaní cesty a jeho zdolávaní. Nachádzanie cesty ako aj miznutie a vytrácanie sa obrazu sú motivicky silno prítomné vo výslednom diele autora. František Demeter pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, žije v Bratislave, Slovenská republika.

Jana Farmanová, 1970

Autorka je výraznou slovenskou maliarkou-figuralistkou.Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave vyštudovala v čase, kedy venovať sa maľbe nebolo populárne. Pre autorku sú olej na plátne, akvarel na papieri, či kresba základnými médiami, ktorým sa programovo venuje. Tematicky sa obracia hlavne k svojmu okoliu maľovaním klasických žántov portrétu, zátišia, spoločenských výjavov vychádzajúc z fotografie a súčasného kontextu zobrazovanej situácie. Preto je portrét alebo situácia častokrát navrstvená o iné videné scény. To podporuje autorku v budovaní obrazového príbehu tzv. storytellingu. V mnohom sú inšpiračným zdrojom jej dospievajúce dcéry, budovanie vzťahu matky, manželky, ako aj zobrazovanie výrezov rodinných situácií, ktoré majú však metaforický základ a tvoria Farmanovej životný postoj – svetonázor. Na workshope autorka maľovala v ateliéri a využila aj voľnosť „pleinairovej maľby“, ktorú ponúkala príroda Vysokých Tatier. Jana Farmanová je v slobodnom povolaní, žije a pracuje v Nitre, Slovenská republika.

www.janafarmanova.com

Aleksandra Jadczuk, 1974

Je poľská maliarka, ktorá pracuje s abstraktnou maľbou ako východiskovým bodom a podkladom pre závesný objekt, ktorý tvorí skrumážou a vrstvením jednotlivých plátien. Mimo iné sa vo svojej tvorbe zaoberá grafikou, maliarskym médiom, fotografiou. Študovala v rokoch 1995 – 2000 na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od roku 2003 je asistentkou na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na workshope pracovala v improvizovanom ateliéri spolu s ostatnými účasníkmi a rada chodila po horách.

Igor Korpaczewski, 1959

I. Korpaczewski je najstarším účastníkom workshopu ako aj stálicou na českej výtvarnej scéne. Jeho výtvarný nástup sa datuje na koniec 80-tych rokov 20. st., teda paralélne s fungovaním silnej generácie českej postmoderny. I. Korpaczewski je solitérnym autorom, so svojím maliarskym prejavom, introspektívnym zhodnocovaním tém. Časť jeho diela sa venuje figurálnym portrétom bez presnejšej konkretizácie osoby. Zrejme k tomu prispieva jeho vlastný rukopis, akýsi individuálne zadefinovaný KW–izmus, charakterizovaný výraznou prácou s farbou, expresívnym ale kultivovaným ťahom štetca. Tému zobrazovania portrétu spoluvytvára s psychologickým spracovaním portrétovanej osoby alebo vlastného portrétu. Je dlhoročným asistentom prof. J. Sopka na Akademii výtvarných umění v Prahe. Okrem pedagogickej činnosti a umeleckej tvorby sa venuje komponovaniu hudby. Autor žije a pracuje v Prahe, Česká republika.

Tomasz Matuszak, 1967

Tomasz Matuszak je autor, ktorý sa dlhodobo venuje objektu, soche, inštalácii, priestorovým riešeniam so svetlom, projekcii. Pre jeho tvorbu je typická reakcia na genius loci miesta, či reakcia na výstavný priestor in-situ. Na workshope vo Vysokých Tatrách pracoval s pripraveným materiálom maliarského plátna, ktorý pretvoril v svojbytné objekty, pričom poprel ich prvotnú, klasickú maliarsku funkciu. T. Matuszak pôsobí na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, žije a pracuje v Łodzi, Poľsko.

www.tomaszmatuszak.art.pl

Zbyněk Sedlecký, 1976

Autor pracuje v médiu maľby. Jeho častými témami je mestský priestor v konfrontácii s človekom. Častými námetmi jeho maliarskych diel sú architektúry veľkomiest a jednotlivých stavieb, prítomnosť človeka v tomto priestore, jeho mierka a účasť, výrez skutočnosti človeka konfrontovaného s mestským priestorom. Na workshope očarila Z. Sedleckého architektúra z čias šesdesiatych a sedemdesiatych rokov napríklad hotela Panoráma na Štrbskom Plese, ktorý bol postavený (1968-1970) pre potreby Majstrovstiev sveta v lyžovaní v severských disciplínach v roku 1970 brnianskym architektom Zdeňkom Řihákom. Rovnako intenzívne sa na obrazoch z miesta workshopu objavili aj videné situácie z prostredia turistického miesta, ktoré autor premenil na plátne na formu škvrny, rozostreného obrazu. Napĺňa tak mozaiku vlastných predstáv toho, čo aktuálne formuje našu žitú realitu, videné, zachytené v spomienkach, formované predstavami. Z. Sedlecký túto vizuálnu sumu informácii archivuje, triedi a formuje na plátno. Autor žije a pracuje v Prahe, Česká republika. Pôsobí na Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe.

www.zbyneksedlecky.com

Adam Štech, 1980

Je výrazným českým maliarom, pre ktorého je typický postmoderný diskurz s historickým vývojom maľby. Vizualitu sleduje ako každý súčasný človek, z filmu, digitálnych médií, z kníh dejín umenia. Vytvára si však vlastnú myšlienkovú databázu, urýchľovanú možnosťami webového vyhľadávača. Vo výsledku mixuje vizuálne strety vysokej kultúry a mainstramových médií, ikonických zobrazení z dejín umenia kombinovaných s obrazmi reálnych postáv od politiky cez popovú kultúru. Nenarába tak len s klasickým žánrom obrazu, ktorý vystavia na dekonštrukcii už toľkokrát videného, obdobne narába aj so žánrom zátišia, či s ikonografickým obrazom piety, ktorú popiera v jej význame. Na prvý pohľad ide častokrát o kombináciu nesúrodných motívov, ktoré si vzájomne rozporujú, vytvárajúcich vizualitu novej „škaredosti“, estetizovanej bravúrnou šťavnatou maľbou. Týmto maliarsko-myšlienkovým rozporom tvorí Adam Štech nepredvídanú dynamiku vo vnímaní obrazu – na hrane prijatia a odmietnutia. Autor žije v Prahe a pracuje v slobodnom povolaní.