Ferenc Ficzek

Ferenc Ficzek/(HU / pracoval s presahmi v ploche i priestore, s ilúziou i mimetikou, nielen s tatranskými motívmi ale i miestnym materiálom, nielen rodným myslením ale i otvorenosťou k filozofii a kaligrafii ďalekého východu. Vytvoril l kolekciu 4 diel od presvedčivo zvládnutej maľby, k objektom s výrazovo silnou témou vodných tráv, konárov a vetiev stromov.

Tvorba