Tomáš Tichý

Tomáš Tichý /CZ/ vo svojich dielach glosuje realitu okolo nás, jeho témou sú nevyvážené či neprirodzené relácie človeka, spoločnosti, architektúry a prírody. Problém vyjadruje rôzne - zveličením alebo posunom v mierke, rozostrením a zneistením skutočnosti, vpašovaním skrytých významov alebo posunom do fantaskna a humorno - surreálnych spojení. Nech je akokoľvek , vždy je všetko inak ako sa zdá.

Tvorba