Andrea Szocs

Diela Andrei Szocs /(HU /sa zaujímavým spôsobom pohybujú na rozmedzí medzi objektom a maľbou, využíva v nich objem , hĺbku rôznych plánov , reliéfny povrch a maľbu súčasne. Konceptuálny prístup kladie dôraz na myšlienku a tou je ambivalentnosť reality na pozadí vnímania sveta ľuďmi vidiacimi a nevidiacimi. Obraz prepisuje do textu v Braillovom písme a text zas transformuje do obrazu. Spája tak vizuálne a haptické zobrazenie prostredia okolo Štrbského plesa do jednej výpovede.

Tvorba