Julie Haluzová

Základným algoritmom diel Júlie Haluzovej /CZ-SK/ vytvorených na sympóziu je poetika, atmosférická ľahkosť, snovosť na jednej strane a na strane druhej ich súčasné popretie, ktoré stavia na významovom kontrapunkte. Rovnako ako obsahovo i obrazovo feminínne vyznenie vzápätí relativizuje humorom a vtipnou pointou.

Tvorba