Roland Neupauer

Maľbu Rolanda Neupauera /SK/ modeluje kombinácia analytického myslenia a impulzívnosti. Aktuálne volí spontánne gesto a žiarivú farebnosť nelomených tónov. Jeho diela nie sú zrozumiteľné na prvý pohľad. Sú obrazom tvorivého nasadenia, zaujatia a naliehavosti vyjadriť sa. Nekorigovaným odtlačkom autorovho rozpoloženia.

Tvorba