Jana Čepa

nar. 1981, Poprad

Autorka charakteristická maľovaním subjektívnych situácií – napríklad pohľadov z okien alebo zátiší s fragmentami architektúr. Námety podliehajúce autoselekcii dáva do kontextu fenoménu času alebo pamäti miesta. Výsledkom sú výseky imaginárnych krajín alebo atypicky poňaté zátišia. Tento prístup je vyslovene lyrický – primárne viazaný na daný moment a jeho atmosféru.

Naráciu postrehneme až v momente, kedy sa autorka rozhodne predstaviť celý cyklus jednotlivých motívov. Posuny medzi obrazmi by sme mohli prirovnať k sériovému fotografovaniu. Sú v detailoch – v ostrosti, v oblohe, v zakrivení plochy. A práve z uzatvorených alebo neukončených maliarskych cyklov vyvstáva jej koncept – podať divákovi neprikrášlený obraz o realite, ktorú však maliarske oko posunie do inej dimenzie vnímania detailov.

Krvná skupina Jany Čepy je „ rh Tatry pozitív“ a tak nečudo, že Tatry a maľba sú v jej tvorbe nedeliteľným pojmom. Nenechá sa však zlákať fotogenickosťou scenérií, zaujíma ju uchopenie neuchopiteľného . Nálady, atmosféry, spomienky. V najnovšej sérii obrazov, v Piete sa Tatry stali súčasťou vyjadrenia veľmi osobnej emócie.

 

Autorka pochádza z Vysokých Tatier a vstupu prírodných tém, jej zobrazenia sa do určitého času vo svojom diele bránila. Dlho v jej témach dominoval urbánny ráz industriálnych komínov a striech. V poslednej dobe sa venuje zobrazovaniu prírody lesa, jeho svetelných premien na pokraji viditeľného, krajiny, abstrakcie. Na workshope sa naopak autorka venovala zobrazeniu vodnej hladiny, premeny súcna na maliarsku matériu povrchu. Premeny zobrazeného – prvotne zachyteného fotoaparátom a následne transformovaného na abstraktný obraz a vice versa. Autorka je organizátorkou výtvarného workshopu Ars For Art. Je v slobodnom povolaní, žije a pracuje na Štrbskom Plese a v Bratislave, Slovenská republika.

www.janacepa.sk

 

Tvorba