Michaela Rázusová Nociarová

nar. 1976, Banská Bystrica

Patrí k tematicky koncentrovaným výtvarníčkam. Základ tvorby predstavuje maľba, avšak autorka sa rada púšťa aj do experimentov s inými médiami, pokiaľ je to v prospech sledovanej témy či problému. Ako uvádza výtvarná teoretička Denisa Gura Doričová, autorku už viac ako 15 rokov fascinuje odraz a jeho obraz, svetlo a tieň, vodná hladina a skutočnosť pod ňou, podobnosť a odlišnosti. Povrch obrazu a jeho hĺbka. “Povahu či pôsobenie vody skúmala a využívala … vo svojich dielach mnohokrát.

Zaujali ju nielen vizuálne prednosti tohto živlu, ale i premeny skutočnosti spôsobené jeho neustálou aktivitou. Analyzuje predovšetkým jeho jedinečnú schopnosť zrkadliť ako fyzickú tak i psychickú podobu človeka.“¹ Zaujíma ju transformácia človeka v odlišných prostrediach, pôsobenie vodného živlu na jedinca a jeho správanie sa v odlišnom prostredí.

Poznámky: 1) Doričová, Denisa: Michaela Nociarová, Od odrazu k obrazu (katalóg), Galéria SPP, 2002, s. 16

Tvorba