Klaudia Kosziba

nar. 1971, Šaľa

Je maliarkou a pedagogičkou na VŠVU v Bratislave. Od roku 2008 vedie Ateliér maľby, ktorý prebrala po prof. Jánovi Bergerovi. Členenie plochy obrazov, výrazná redukcia farebnej škály, význam (či absencia) figúry vypovedajú o senzitívnosti autorky smerom k ľudským vzťahom, o preciťovaní okolitého prostredia. Námety čerpá práve z neho. Prerastajú z popisnosti a melanchólie do fatálnej nezvratnosti procesu, ktorý zachytávajú.

Aj naoko potlačené detaily pôsobia neprehliadnuteľne a zväčša práve tie sú nositeľom leitmotívu zobrazovaného. Maľba tak dostáva nové významové roviny, ktoré je potrebné postupne (a permanentne) odkrývať.

Tvorba