Petr Malina

nar. 1976, Praha

Dôležitý predstaviteľ aktuálnej českej maľby. Obrazy charakterizujú pokojné nekonfliktné námety, idylka, statickosť výjavov. Tematicky a výrazovo hutná a koncentrovaná tvorba sa odvoláva na autorove maliarske vzory zo svetovej výtvarnej scény: Edwarda Hoppera (1882 – 1967), Alexa Katza (1927), Luc Tuymansa (1958) a ďalších. Výrazne členené farebné plochy, výjavy krajiny, galerijné priestory, štylizované portréty, autoportréty, idylické momentky – to je stručný výpočet námetov.

Popredný český výtvarný kritik Petr Vaňous píše: „Obrazy jsou přehledné, jasné a čisté. Autor je pozorovatelem, který za svými náměty cestuje. Medzi námět a obraz vstupuje prvek času, který v důsledku funguje jako prostředek distance od zobrazovaného.”¹ Jan H. Vitvar k čistote maliarskeho prejavu dodáva: „Obrazy Petra Maliny jsou až příliš atraktivní na to, aby kvůli tomu neměl jejich autor v určité části české výtvarné scény problém. Na první pohled ničím neznepokojují, neprovokují, dá se před nimi klidne meditovat a obdivovat zručnost jejich tvůrce.“²

Poznámky: 1) Vaňous, Petr: in: Petr Malina (katalóg), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 2006, s. 2 2) Vitvar, Jan H.: in: Petr Malina (katalóg), Galerie Brno, 2005, s. 4

Tvorba