Adrienn Kiss

Adrienn Kiss (1978, Györ)

Maďarská výtvarníčka, ktorá dlhodobo žije vo Viedni, je konceptuálnou kresliarkou, koncentrovanou pozorovateľkou najbežnejších situácií, ľudí, vzťahov, predmetov v priestore. Formou skíc vytvára denníky zážitkov, ktorým vkladá atypickú poetiku. Výjavy selektuje a následne z nich vytvára kompozície – fiktívne príbehy. Kresbu necháva v jej čistom prevedení (jemná farebná linka) alebo ju koloruje výraznými farbami a dopĺňa textom. Posúva ju tak do polohy komixu. Vyjadrovací jazyk Adrienn Kiss je však bohatý: nielen kresba, ale aj grafika, maľba na sklo, digitálna fotografia, inštalácia alebo tlmočenie myšlienok prostredníctvom „reklamných“ lightboxov, sú jej blízke.

Tvorba je nositeľom výrazného gendrového posolstva. Vo viacerých dielach ho priznáva priamo, niekde je prítomný latentne. Čo je však pomerne atypické, je výrazná sebaštylizácia do rôznych podôb (napr. sakrálnych – anjel) alebo profánnych (so sakrálnym podtónom). V inštaláciách (foto-inštaláciách) je figúra (autoportrét) nahradená symbolikou „dúhových“ farieb. Aj keď zrejme prvotný impulz vychádza z kresby, námety zvykne ďalej rozvíjať a prezentovať naprieč médiami, pričom ich výber – ako aj výber materiálov – zohráva ďaleko významnejšiu úlohu, ako sa na prvý pohľad môže javiť.

Tvorba