Arkadiusz Sylwestrovicz

nar. 1971, Lódž

Je hĺbavým multimediálnym umelcom, ktorého dôležitou črtou tvorby je narácia – rozprávanie, resp. pozvoľné gradovanie príbehu. Dielo presahuje rámec maľby k videu, k objektu k zvukovým inštaláciám. Videá sú „maliarske“, poetické, niekedy z nich vyžaruje až matematická precíznosť.

Práce majú nezriedka konceptuálny charakter. Integruje do nich ready-made, texty alebo hudbu, ktorú mu k niektorým videám skladajú na objednávku. Práce odrážajú osobné zážitky, skúsenosti. Maľbu si prispôsobuje – zvýrazní alebo utlmí svetlo, náladu zdynamizuje prostredníctvom farby. V posledných rokoch vystavuje aj mimo Európy – napr. v Južnej Amerike (o. i.) s čílskou umeleckou skupinou Caja Negra (1972).

Tvorba